Rady pro vyhledávání v seznamu živnostenský rejstřík
Random header image... Refresh for more!


Živnostenský zákon od 1.1.2014

Co se změnilo v živnostenském zákoně od 1.1.2014? Čtěte dále tento článek ať získáte přehled.

Plná svéprávnost

Pojem plná svéprávnost nahrazuje požadavek věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou
a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
b) bezúhonnost.

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele

Jsou upraveny podmínky pro pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele.

Další změny

Dále je sladěna terminologie s novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.). Podrobné informace najdete v předpisu 303/2013 Sb.

Upozornění: Toto je přehled informativního charakteru. Všechny informace si nejprve ověřte. Neodopovídáme za jejich přesnost.
Snažíme se návštěvníkům, přinést užitečné informce, ale každý může udělat chybu.