Rady pro vyhledávání v seznamu živnostenský rejstřík
Random header image... Refresh for more!


Výpis z živnostenského rejstříku osob

Zjistit si informace o podnikateli vám pomůže výpis z živnostenského rejstříku (dále jen VŽR). Na této straně popisujeme jak jej můžete získat.

Kde jej najít či získat
VŽR můžete najít online, tedy výpis z veřejné části živnostenského rejstříku. Dále také jej můžete získat na úřadech, konkrétně na živnostenském úřadě nebo na místech Czech point. V případě Czechpointu zaplatí cenu, která je za první stránku výpisu zákonem omezena na 100 Kč a cena každé další stránky je zákonem omezena na 50 Kč.

Fyzické vs právnické osoby
Některé položky na výpisu jsou rozdílné pro fyzické a právnické osoby. Fyzické osoby mají na výpisu uvedené jméno, občanství, bydliště, místo podnikaní, identifikační číslo, informace o živnostenském oprávnění a další související informace.

Výpis vs list
Nově obrdží podnikatelé, kteří žádají o živnostenského oprávnění VŽR místo živnostenského listu. Liší se v tom, že výpis nemá grafickou úpravu oproti původnímu ŽL a také se zde liší nadpis. Někteří lidé tento VŽR nazývají také jako výpis z živnostenského listu.