Rady pro vyhledávání v seznamu živnostenský rejstřík
Random header image... Refresh for more!


Živnostenské oprávnění

Jedná se o oprávnění k provozu živnosti. Dříve bylo toto oprávnění dokládáno živnost. listem.
V současné době po získání živnostenského oprávnění (ŽO) obdržíte Výpis z živnostenského rejstříku. ŽO vzniká ohlášením nebo získáním koncese. ŽO může získat jak fyzická tak právnická osoba. Při založení živnosti se platí poplatek 1000Kč. Podnikatel může mít více živnostenských oprávnění.
Pokud jste dříve nepodnikali nebo nepodnikáte podle jiných zákonů bude vám přiděleno také IČ neboli identifikační číslo.