Rady pro vyhledávání v seznamu živnostenský rejstřík
Random header image... Refresh for more!


Živnostenský list

Pojem živnostenský list (dále v článku ŽL) nahradil pojem živnostenské oprávnění (dále v článku ŽO). Zjistěte jak získat určité ŽO a jaké jsou druhy živností.

Co je potřeba

Pro získání ŽO (dříve ŽL) musíte splnit všeobecné podmínky, což je plná svéprávnost a bezúhonnost. To stačí pro získání živností volných. Pro získání živností vázaných a řemeslných navíc dokládáme odbornou způsobilost. Pro živnosti koncesované může být potřeba splnit odbornou způsobilost a další podmínky.

Druhy živností

I. Ohlašovací – lze získat na základě splnění podmínek, zaplacení poplatku a ohlášení
a. řemeslná – splnit všeobecné podmínky a doložit odbornou způsobilost
b. vázaná – splnit všeobecné podmínky a doložit odbornou způsobilost
c. volná – splnit všeobecné podmínky
II. Koncesováná – splnit odbornou způsobilost a další podmínky

Jak získat

Nejprve si ujasněte v čem chcete podnikat, jak chcete podnikat (osvč, právnická osoba), vyhledejte si příslušné živnosti a zjistěte do jaké kategorie spadají (a jejich podmínky) a zajděte na živnostenský úřad.

Obecně
Dříve se ŽL používal jako listina, kterou dokazoval oprávněnost k provádění živnosti. ŽL měl papírovou podobu a byl vydáván živnostenským úřadem (dále v článku ŽÚ) obce s rozšířenou působností. V součanosti živnostenská oprávnění stále vydávají živnostenské úřady obcí s rozšířenou působností. Živnostenské listy nahradil Výpis z živnostenského rejstříku.

Původní podoba

Podoby ŽL se měnily, a proto tyto informace berte spíše orientačně. ŽL byl v podobě listiny, v záhlaví název a adresu živnostenského úřadu. Poté nadpis živnostenský list, zda byl vydaný fyzické nebo právnické osobě, informace o tom podle jakého ustanovení byl vydán, jméno a příjmení osoby, které byl vydán, její rodné číslo a bydliště, poté indentifikační číslo, místo podnikaní, předmět podnikání, dále informace o době a dni vzniku živnostenského oprávnění.