Rady pro vyhledávání v seznamu živnostenský rejstřík
Random header image... Refresh for more!


Právnická osoba

Jak již z názvu vyplívá právnická osoba má právní subjektivitu a také povinnosti. Právnické osoba je sdružení osob nebo majetku. Vzhledem k tomu, že tyto stránky jsou zaměřeny na živnostenské podnikaní zaměříme se spíše na výpis právnických osob, které se převážně zakládají za účelem dosažení zisku. Určitě považuji za důležité zmínit obchodní společnosti jako je společnost s ručením omezením, která se v České republice objevuje velmi často (ze stručných informací můžeme zmínit základní kapitál 1 Kč, založit ji může minimálně jedna osoba fyzická nebo právnická), dále je také známá akciová společnost, zejména u větších firem, ale také patří mezi obchodní společnosti veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní podnik a také evropská společnost. Občas se také můžete setkat s družstvy, která mohou být také zakládána za účelem zisku.